Regler for Herfølge Fitness

Medlemmer af Herfølge Fitness

§ Følger reglerne, og kender konsekvenserne af ikke at gøre det.

§ Det er kun tilladt at anvendes indendørs fodtøj i centeret. Af hygiejnemæssige hensyn er det ikke tilladt at træne barfodet i centeret. Udendørs fodtøj skal stilles udenfor Fitness centeret.

§ Adgangskortet er personligt og skal medbringes ved enhver træning. Adgangskortet skal scannes ved indgangen til centeret hver gang du træner, også selv om du følges med andre. Ligeledes skal adgangskortet scannes hver gang du deltager på et af vores hold. Adgangskortet skal på forlangende fra Herfølge Fitness instruktører og Bestyrelse forvises. Adgangskortet må ikke udlånes til andre personer. Ønsker man at medbringe en gæst, skal denne oprette en profil og booke en infotime. 

§ Personer der ønsker at prøve vores hold, skal henvende sig til en instruktør.

§ Medlemmer må ikke lukke personer, der ikke er medlem, ind i træningsfaciliteterne.

§ Der skal vises hensyn til de andre medlemmer og foreningens instruktører. Anvisninger fra foreningens instruktører og bestyrelse skal altid følges.

§ Træningen sker på eget ansvar og medlemmerne skal selv sikre, at egne forsikringsforhold er i orden.

§ Mobiltelefon er tilladt i Herfølge Fitness, når den er på lydløs og benyttes til at høre musik via headset. Medlemmer viser hensyn og går udenfor centeret, hvis der skal tales i mobiltelefonen.

§ Omklædning skal ske i Herfølgehallens omklædningsrum.

§ Tasker, udendørs sko, overtøj m.v. anbringes i skabe i centerets garderobeskabe eller Herfølgehallens omklædningsrum. Der må ikke opbevares tasker, udendørs sko, overtøj m.v. inde i centeret. Opbevaringen af værdier er på eget ansvar.

§ Børn i centeret er ikke tilladt, da børn kan virke forstyrrende på øvrige medlemmer. Dog er det tilladt at medbringe børn der ligger i liftkasse eller barnevognskasse. 

§ Træningsudstyret skal tørres af efter brug. Medlemmerne skal rydde op efter sig selv og sætte håndvægte, vægtskiver og øvrige træningseffekter på plads efter brug. 

§ Det er ikke tilladt at åbne døre der udelukkende er tiltænkt som flugtvej.

§ Alle former for doping er forbudt og vil medføre bortvisning.

§ Antidoping Danmark vil gennemføre uventede kontrolbesøg. Nægtelse af samarbejde med bestyrelsen og Antidoping Danmark medfører bortvisning.

§ Drikkevarer indeholdende alkohol må ikke nydes i træningscenteret.

Brud på ovenstående regler vil medføre bortvisning fra Herfølge Fitness, og indbetalt kontingent vil ikke blive tilbagebetalt.